Universidade de Vigo
Nome do centro
Cabeceira

Profesorado
Nome Campus

Centro

Teléfono correo-e web
Arias Vázquez, María

Vigo

Facultade de Ciencias do Mar

mail

Bergantiños Cid, Gustavo

Vigo

Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais 986 812 497

mail

web
Cotos Yáñez, Tomás R.

Ourense

Escola Superior de Enxeñaría Informática 988 368 766

mail

De Uña Álvarez, Jacobo

Vigo

Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais 986 812 492

mail

web
Fiestras Janeiro, Mª Gloria

Vigo

Fac. CC. Económicas e Empresariais / Esc. de Enxeñería Industrial 986 812 498   986 813 496

mail

García Soidán, Mª del Pilar

Pontevedra

Facultade de Ciencias Sociais e da Comunicación 986 801 982

mail

web
Gómez Rúa, María

Vigo

Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais 986 813 506

mail

web
Iglesias Pérez, Mª del Carmen

Pontevedra

Escola de Enxeñaría Técnica Forestal 986 801 933

mail

web
Lorenzo Picado, Leticia

Vigo

Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais 986 812 443

mail

web
Luaces Pazos, Ricardo

Vigo

Escola Universitaria de Estudos Empresariais 986 813 710

mail

Martínez Villanueva, Nora

Vigo

Facultade de Ciencias Xurídicas e do Traballo

mail

Matías Fernández, José María

Vigo

Escola de Enxeñaría Industrial 986 812 190

mail

Mora Posada, Francisco

Vigo

Escola de Enxeñaría Industrial

mail

Mosquera Rodríguez, Manuel Alfredo

Ourense

Facultade de Ciencias Empresariais e Turismo 988 368 765

mail

web
Novegil Souto, José Vicente

Pontevedra

Faculdade de Ciencias Sociais e da Comunicación 986 801 929

mail

web
Pardo Fernández, Juan Carlos

Vigo

Fac. CC. Económicas e Empresariais / Esc. de Enxeñería Industrial 986 813 505   986 813 948

mail

web
Pérez González, Ana

Ourense

Facultade de Ciencias Empresariais e Turismo 988 368 768

mail

web
Roca Pardiñas, Javier

Vigo

Escola de Enxeñaría Industrial 986 813 948

mail

Rodríguez Campos, Mª Celia

Vigo

Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais 986 812 499

mail

Saavedra González, Ángeles

Vigo

ETS de Enxeñaría de Minas 986 814 047

mail

Saavedra Nieves, Alejandro

Vigo

Facultade de Ciencias Xurídicas e do Traballo

mail

Sánchez Rodríguez, Mª Estela

Vigo

Fac. CC. Económicas e Empresariais / Facultade de Bioloxía 986 812 493

mail

Sestelo Pérez, Marta

Vigo

Esc. Enxeñaría Industrial / Facultade de CC. Económicas e Empresariais

mail

web
Vaamonde Liste, Antonio

Vigo

Escola Universitaria de Estudos Empresariais 986 813 713

mail

Vidal Puga, Juan José

Pontevedra

Facultade de Ciencias Sociais e da Comunicación 986 802 014 web

Persoal administrativo
Nome Campus Centro Teléfono correo-e web
Unidade de apoio

Vigo

Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais 986130213

mail