Universidade de Vigo
Nome do centro
Cabeceira

Departamento de Estatística e Investigación Operativa

 

O Departamento de Estatística e Investigación Operativa é o encargado da docencia de diversas materias de Estatística e Investigación Operativa que se imparten en numerosos centros dos tres campus da Universidade de Vigo. Ademais os seus membros desempeñan tarefas de investigación que se concretan en moitas publicacións, proxectos de investigación, contratos con empresas, etc.