Universidade de Vigo
Nome do centro
Cabeceira

Miembros del Dpto. de Estadística e Investigación Operativa


Profesorado
Nome Campus

Centro

Teléfono correo-e web
Álvarez Hernández, María

Vigo

Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais 986 813438   986 813512

mail

Bergantiños Cid, Gustavo

Vigo

Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais 986812497

mail

web
Cotos Yáñez, Tomás R.

Ourense

Escola Superior de Enxeñaría Informática 988368766

mail

Cousido Rocha, Marta

Vigo

Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais 986812011

mail

De Uña Álvarez, Jacobo

Vigo

Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais 986812492

mail

web
Fiestras Janeiro, Mª Gloria

Vigo

Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais 986812498

mail

García Soidán, Mª del Pilar

Pontevedra

Facultade de Ciencias Sociais e da Comunicación 986801982

mail

web
Gómez Rúa, María

Vigo

Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais 986813506

mail

web
Iglesias Pérez, Mª del Carmen

Pontevedra

Escola de Enxeñaría Técnica Forestal. 986801933

mail

web
Lorenzo Picado, Leticia

Vigo

Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais 986812443

mail

web
Luaces Pazos, Ricardo

Vigo

Escola Universitaria de Estudos Empresariais 986813710

mail

web
Matías Fernández, José María

Vigo

ETS de Enxeñaría de Minas 986812190

mail

Mosquera Rodríguez, Manuel Alfredo

Ourense

Facultade de Ciencias Empresariais e Turismo 988368765

mail

web
Novegil Souto, José Vicente

Pontevedra

Faculdade de Ciencias Sociais e da Comunicación 986801929

mail

web
Pardo Fernández, Juan Carlos

Vigo

Escola de Enxeñaría Industrial 986813505   986813948

mail

web
Pérez González, Ana

Ourense

Facultade de Ciencias Empresariais e Turismo 988368768

mail

web
Roca Pardiñas, Javier

Vigo

Escola de Enxeñaría Industrial 986 813948   986 818705

mail

Rodríguez Campos, Mª Celia

Vigo

Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais 986812499

mail

Saavedra González, Ángeles

Vigo

ETS de Enxeñaría de Minas 986814047

mail

Sánchez Rodríguez, Mª Estela

Vigo

Facultade de Bioloxía 986812493

mail

Trigo Gómez, Mª del Pilar

Vigo

Facultade de Ciencias Xurídicas e do Traballo 986814068

mail

web
Vaamonde Liste, Antonio

Vigo

Escola Universitaria de Estudos Empresariais 986813713

mail

Vidal Puga, Juan José

Pontevedra

Facultade de Ciencias Sociais e da Comunicación 986802014 web
Villaverde Taboada, Carlos

Vigo

Facultade de Ciencias do Mar 986812625

mail


Persoal administrativo
Nome Campus Centro Teléfono correo-e web
De la Cruz Rodríguez, José Antonio

Vigo

Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais 986812440

mail